AnnTac Online


AnnTac ถูกพัฒนาให้เป็น SaaS ทางเลือก โดยเฉพาะสำหรับ SMEs นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะไม่ต้องลงทุนสูง ไม่ต้องบำรุงรักษาระบบเอง สามารถปรับขนาดการใช้งานได้ตามจำนวนลูกจ้าง ในราคาที่ไม่แพงเกิน และมีวงเงินที่แน่นอน

การจัดเก็บเอกสารออนไลน์นี้มีกระบวนการที่ช่วยให้การจัดการเอกสารใช้เวลาน้อยลง ใช้คนดูแลน้อยลง และมีความปลอดภัย ด้วยระบบอัตโนมัตินี้คุณจะหาเอกสารและอีเมลได้ในหนึ่งคลิกแล้วเอกสารยังจัดเรียงตามลำดับเสมอ คุณจะมีที่ว่างในสำนักงานมากขึ้น ข้อมูลดิจิทัลของคุณก็จะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในคลาวด์ของดัตช์ ระบบจัดเก็บเอกสารนี้พัฒนาโดย AnnTac เอง ทำให้สามารถไปบรูณาการให้เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ เช่น CRM ต่างๆ