OUR PARTNERS


AnnTac ใช้โครงสร้างราคาที่โปร่งใส่และสามารถยกเลิกได้เดือนต่อเดือน สามารถปรับเปลี่ยนและเชื่อมโยงเข้ากับระบบอื่นๆ ได้หลากหลาย AnnTac ยังมีบริษัทให้ความร่วมมืออย่างเป็นทางการในรายการข้างใต้ แต่ก็สามารถเชื่อมโยงกับของเจ้าอื่นได้เช่นกัน

AnnTac เสนอการบูรณาการเต็มรูปแบบกับ OnView เพิ่มความพิเศษดังนี้:

 • ข้อมูลลูกค้าที่สร้างใน OnView จะเห็นบน AnnTac โดยอัตโนมัติ
 • เอกสารและอีเมลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้าจะถูกจดจำได้เองโดยอัตโนมัติ
 • แฟ้มเอกสารใน AnnTac ก็จะไปแสดงใน OnView
 • เอกสารใน AnnTac สามารถไปใช้กับ OnView สำหรับเป็น KEI หรือ เอกสารแนบได้
 • สามารถใช้ระบบค้นหาเอกสารของ AnnTac บน OnView ได้เลย ทำให้สามารถหาเอกสารจากเนื้อหาของเอกสารใน OnView

การบูรณาการกับ OnView จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้

AnnTac มีความร่วมมือกับ Canon การบูรณาการกับ Canon มีความพิเศษดังนี้

 • โปรแกรมสแกนของ Canon มีให้ในเวปของ AnnTac
 • หลังจากลงโปรแกรมสแกนแล้ว สามารถสแกนได้จากเวป AnnTac โดยตรง
 • ในเวป AnnTac มีหลากหลายตัวเลือกตั้งต้นของการปรับให้ผลการสแกนออกมาดีที่สุดสำหรับการจัดเก็บ
 • ตัวเลือกตั้งต้นของการสแกนถูกสร้างให้อัตโนมัติในการลงโปรแกรมของ Canon

คุณยังได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับเครื่องสแกนของ Canon จากเรา

 • เครื่องสแกนของ Canon ที่สั่งจากเราจะได้รับการติดตั้งให้ฟรี
 • คุณสามารถเลือกใช้สัญญาการบำรุงรักษาเครื่องสแกนของ Canon กับผ่านเรา

สำหรับบัญชีข้อมูลนั้นมักมีเสนอควบกับการบันทึกใบเสร็จให้ เพราะการเชื่อมโยงกับ SnelStart โดยใบเสร็จ เอกสาร และอีเมลจะได้รับข้อมูลสำหรับไปเชื่อมโยงกับระบบจัดการของ SnelStart โดยอัตโนมัติ

 • ข้อมูลความสัมพันธ์ของลูกค้าและซัพพลายเออร์ใน SnelStart จะถูกเปิดให้ AnnTac เข้าถึงได้
 • ข้อมูลบันทึกความสัมพันธ์ใน AnnTac จะถูกจดจำไปในข้อมูลความสัมพันธ์ของ SnelStart ในเอกสารและอีเมลที่จัดเก็บ