ASP.NET Software Developer (Thailand)


ตำแหน่ง

ASP.NET Software Developer

รายละเอียดงาน

ในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ASP.NET คุณจะพัฒนา ปรับแต่ง และปรับปรุงแอปพลิเคชันในอุตสาหกรรมการจัดการข้อมูลสำหรับลูกค้าในยุโรปและเอเชีย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. พัฒนาและดูแล NET web applications ให้สามารถแสดงผลได้ทั้งใน desktop, mobile และ tablet
 2. สื่อสารและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ และทำงานร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดี
 3. โคดที่เขียนต้องมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานที่มีอยู่แล้วในองค์กร

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไอที คณิตศาสตร์หรือมีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์
 2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 3. มีทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้
 4. มีความรู้เรื่อง OOP เป็นอย่างดี
 5. Microsoft Visual Studio, C#.NET, ASP.NET (MVC5), HTML5, CSS, JavaScript, jQuery, SQL Server, IIS
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 7. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
 8. สถานที่ทำงานใกล้รถไฟฟ้าอุดมสุข กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ

 1. เงินเดือนดีต่อรองได้ มีโบนัสและโน๊ตบุ๊คบริษัท
 2. มีความท้าทายมากมาย ได้ทำงานหลากหลายอย่าง
 3. ชั่งโมงการทำงานยืดหยุ่น สามารถทำงานจากที่บ้านได้
 4. วันลาหยุด 15 วันต่อปี
 5. ทำงานอย่างน้อย 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในกรณีพาร์ทไทม์หรือต่อรองได้
 6. เพื่อนร่วมงานและวัฒนธรรมองค์กรเป็นกันเอง

ส่ง resume มาที่อีเมล info@anntac.com ติดต่อคุณเจริญชัย