Software Engineer/Tester (Thailand)


ตำแหน่ง

Software Engineer/Tester

รายละเอียดงาน

ในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์/ผู้ทดสอบ คุณจะต้องทดสอบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองภายใน ให้ข้อเสนอแนะแก่นักออกแบบและนักพัฒนา และช่วยในการติดตั้งซอฟต์แวร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ทดสอบซอฟต์แวร์และรายงานข้อผิดพลาดหรือข้อเสนอแนะไป designer และ developer
 2. สร้างเทสดาต้าและเขียนแผนดำเนินงานการทดสอบระบบได้
 3. เข้าใจและสามารถสนับสนุนการลงโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในบริษัทได้

คุณสมบัติ

 1. มีประสบการณ์ทดสอบซอฟต์แวร์ทั้ง web applications และ desktop applications
 2. Windows, Windows Server
 3. Joomla, VB script, Windows batch files, PowerShell จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 5. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
 6. สถานที่ทำงานใกล้รถไฟฟ้าอุดมสุข กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ

 1. เงินเดือนดีต่อรองได้ มีโบนัสและโน๊ตบุ๊คบริษัท
 2. มีความท้าทายมากมาย ได้ทำงานหลากหลายอย่าง
 3. ชั่งโมงการทำงานยืดหยุ่น สามารถทำงานจากที่บ้านได้
 4. วันลาหยุด 15 วันต่อปี
 5. ทำงานอย่างน้อย 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในกรณีพาร์ทไทม์หรือต่อรองได้
 6. เพื่อนร่วมงานและวัฒนธรรมองค์กรเป็นกันเอง

ส่ง resume มาที่อีเมล info@anntac.com ติดต่อคุณเจริญชัย